Η ανάγκη χρήσης μάσκας

2022-06-25

Η κύρια οδός μετάδοσης του COVID-19 είναι η μετάδοση σταγονιδίων, η οποία μπορεί να μεταδοθεί μέσω της αναπνευστικής οδού. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια της αναπνευστικής οδού. Οι μάσκες προσώπου μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπόδιο στην ιογενή μόλυνση. Για ασθενείς που έχουν ήδη μολυνθεί,μάσκες προσώπουμπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση του ιού, μειώνοντας τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα μετάδοσης σε άλλους. Η επιλογή λοιπόν μιας μάσκας προσώπου καλής ποιότητας είναι πολύ σημαντική.
Για υγιείς ανθρώπους, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να επιλέξουνμάσκες προσώπουκαλής ποιότητας. Είναι πολύ καλό να αποτρέπουμε τη μόλυνση ή να αποτρέπουμε τη μόλυνση άλλων. Εάν οι συνθήκες είναι περιορισμένες, τα υγιή άτομα μπορούν να φορούν μάσκες χαμηλής ποιότητας, αλλά θα πρέπει να κρατούν απόσταση από τον έξω κόσμο και τους ανθρώπους γύρω τους, ιδιαίτερα να αποφεύγουν την επαφή με ύποπτους ασθενείς. Μπορεί επίσης να παίξει προστατευτικό ρόλο σε κάποιο βαθμό.
face mask