Η αρχή ανίχνευσης του παράγοντα ταχείας δοκιμής COVID-19

2022-02-23

Αυτό το προϊόν υιοθετεί τεχνολογία ανοσοχρωματογραφίας σάντουιτς διπλού αντισώματος. Εάν το δείγμα περιέχει τον νέο κορωνοϊό, η γραμμή δοκιμής είναι έγχρωμη, υποδεικνύοντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Εάν το δείγμα δεν περιέχει τον νέο κορωνοϊό, η γραμμή δοκιμής δεν δείχνει χρώμα, υποδεικνύοντας αρνητικό αποτέλεσμα.